MeerWaarde
Mediation
 

Kansrijke uitweg

Het samenleven en samenwerken van mensen levert vreugde op en kan bijzonder vruchtbaar zijn. Maar het leidt ook tot spanningen en conflicten. Daarin berusten leidt vroeg of laat toch tot frustratie en uitbarstingen. Naar de rechter stappen is het andere uiterste; dat kost tijd en geld en levert vrijwel altijd een verliezer op. Mediation als tussenweg heeft in de praktijk een hoge slaagkans en is snel.


Naar bovenWin-win

Met hulp van een mediator zoekt u samen naar een oplossing. Een aanvaardbare oplossing blijkt vaak voorhanden, maar is uit beeld geraakt omdat standpunten zijn verhard en emoties opgelaaid.


Naar bovenPersoonlijke en zakelijke kwesties

De aandachtsgebieden van MeerWaarde Mediation zijn:

 • samenwerkingsproblemen tussen organisaties
 • spanningen tussen medewerkers onderling of met het management
 • verstoorde verhoudingen binnen directies of met bestuur, raad van toezicht c.q. raad van commissarissen
 • conflicten bij culturele instellingen, maatschappelijke organisaties
 • geschillen met de overheid
 • verstoorde relaties in de samenleving

 

Voor arbeidsconflicten en echtscheiding verwijst MeerWaarde Mediation naar gespecialiseerde collega-mediators.


Naar bovenKwaliteiten

Een mediator

 • is neutraal en onpartijdig 
 • heeft zelf geen bepaalde uitkomst op het oog 
 • zet partijen niet onder druk 
 • heeft aandacht voor emoties 
 • voorkomt onnodige beschadiging van relaties 
 • betrekt partijen zoveel mogelijk bij het vinden van een uitkomst 
 • zoekt met partijen naar het gemeenschappelijke en het toekomstige belang 
 • begeleidt partijen bij onderhandelingen die gericht zijn op de belangen van beide partijen
 • biedt ruimte voor creatieve oplossingen 
 • streeft naar een win-win resultaat 
 • laat de uitkomst vastleggen in een overeenkomst waar partijen zich naar eigen verkiezing aan gebonden achten.

Naar bovenVrijwillig en bevoegd

Een mediation-procedure is zinvol wanneer:

 • beide partijen de wil hebben om samen uit het probleem te komen
 • de deelnemers aan de besprekingen bevoegd zijn om tot een oplossingsovereenkomst te komen.

Naar bovenOptimale mix van ervaringen en vaardigheden

Dick van der Meer gebruikt zijn ruime ervaring als onafhankelijk procesbegeleider bij fusies en samenwerkingsvraagstukken als achtergrond voor mediation. En de mediation-vaardigheden komen weer goed van pas bij het begeleiden van fusie- en samenwerkingsprocessen. Ook daar gaat het immers om het zoeken naar het gemeenschappelijke belang en het ombuigen van cultuurverschillen en andere spanningen in creatieve oplossingen.

Dick van der Meer volgde in 2005 de basisopleiding voor mediators bij The Lime Tree, slaagde in dat jaar voor de Kennistoets en nam daarna deel aan diverse vervolgcursussen.


Naar boven